نوشته هایی با برچسب "مراحل صادرات انگور"

صادرات انگور


صادرات انگور صادرات انگور صادرات ترشیز ﺻﺎدرات و ﻓﺮوش میوه از جمله انگور در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ، حساسیت و ظرافت بالایی را می طلبد، ﮐﻪ اگر به آن توجه نشود امکان دارد سرمایه انسانی و مالی در این امر به هدر رود. ﮐﺎلاهای...

ادامه بیشتر ...