زعفران صادراتی

زعفران صادراتی

زعفران صادراتی

زعفران صادراتی

انواع زعفران صادراتی:

زعفران صادراتی را می توان به ۴ دسته تقسیم کرد:

زعفران نگین یا سرگل صادراتی، زعفران سرگل ممتاز. زعفران پوشال و زعفران دسته را نام برد.

ویژگی زعفران صادراتی:

معمولاً زعفرانی را برای صادرات در نظر می گیرند که چهار ویژگی زیر را داشته باشد:

  1. دارای قلم درشت باشد.
  2. بدون شکستگی و فرو خوردگی باشد.
  3. قدرت رنگ دهی بالای ۲۰۰ داشته باشد.
  4. عطر و بوی فوق العاده ای برخوردار باشد.

ویژگی های چهار نوع زعفران صادراتی:

زعفران نگین: بهترین نوع صادراتی زعفران، زعفرانی می باشد که تمام ویژگی هایی که در بالا برای زعفران صادراتی بر شمردیم را داشته باشد.به این نوع زعفران در کل زعفران سرگل صادراتی می گویند.

زعفران سرگل: این نوع زعفران را می توان از خانواده پوشال دانست با این تفاوت که این نوع زعفران از تمیز کردن پوشال قلم های درشت به وجود می آید و بدون دم سفیدی و فرخوردگی می باشد.

درست است که دو نوع زعفران سرگل صادراتی و زعفران سرگل ممتاز هر دو، قرمز و خالص می باشند ولی می توان تفاوتی را برای آنها بر شمرد که تفاوت انها در رشته آن ها است، که رشته های زعفران سرگل ممتاز شکسته است اما رشته های زعفران سرگل صادراتی سالم می باشد. به همین دلیل در بین این دو نوع ، نوع صادراتی سرگل بیشترین میزان صادرات را به خود اختصاص داده است و این میزان ۵۰ به ۴۰ درصد صادرات می باشد.

زعفران پوشال:  زعفرانی می باشد که علاوه بر سر قلم دارای یک مقدار سفیدی ساقه نیز می باشند. که این نوع از زعفران میزان ده درصد از میزان صادرات را به خود اختصاص داده است. میزان صادرات زعفران سرگل ممتاز، سرگل صادراتی از صادرات زعفران پوشال بیشتر است و این دو نوع سرگل ممتاز و صادراتی جمعاً نود درصد از صادرات را به خود اختصاص داده اند.

زعفران دسته : زمانی به زعفران ، زعفران دسته می گویند که زعفران را با ساقه و کلاله آن به صورت دسته در آورده و با یک نخ آن را می بندند. به این نوع زعفران، زعفران دختر پیچ نیزمی گویند.

روش های تولید زعفران صادراتی سرگل :

زعفران سرگل صادراتی درجه یک و اعلا را معمولا از سر قلم های درشت و با بو و عطر زیاد درست می شود که معمولاً به دو روش سرگل صادراتی را آماده می کنند .

در روش اول سرگل را از دسته درست می کنند که این نوع دارای محبوبیت زیادی است و روش دوم آماده کردن آن از پوشال است .

خلوص یک زعفران

از باورهای غلط که عمدتاً برای تشخیص زعفران خالص از ناخالص استفاده می شود، استفاده از رنگ و بوی زعفران است. در حالی که زعفران تا زمانی که تازه است رنگ قرمز و عطر خوبی دارد، و هر چه از زمان خشک شدن زعفران می گذرد، از شدت رنگ قرمز و عطر آن کم می شود و تنها راه پی بردن به خالص بودن زعفران  استفاده از آزمایشاتی است که در آزمایشگاه انجام می گیرد.

اما یک راه ساده برای پی بردن به خلوص زعفران استفاده از آب داغ است که با اضافه کردن زعفران خالص به آب داغ ، رنگ آب به رنگ زرد تغییر می کند، اما در مورد زعفران ناخالص یا تقلبی اینگونه نیست و رنگ آب را قرمز یا نارنجی تیره می کند.

اخبار مرتبط

  •   نوشته شده توسط :  
  •   دسنه مطلب :   اخبار
  •   تاریخ انتشار :  2018/02/25