آرشیو روزانه "۲۹ مهر, ۱۳۹۷"

کشمش مزده


کشمش مزده   مزده نام روستایی کوچک و باصفا در شهر خلیل اباد کاشمر است.کاشمر اگرچه در کویر واقع شده اما به دلیل قرار گرفتن روستای مزده در کوهپایه و داشتن آب و زمین‌های قابل توجه حاصل خیز دارای کشاورزی مناسبی است. مزدم...

ادامه بیشتر ...