نوشته هایی با برچسب "زعفران قیمت گل"

خرید زعفران


خرید زعفران خرید زعفران یک خاطره برای دوستان شمالی ام زعفران هدیه برده بودم.از مرغوبیت آن مطمئن بودم چون به خواهرم سفارش کرده بودم که خودش گل زعفران خریده و آن‌ها را پاک کند. تاکید کرده بودم زعفران‌ها با ریشه باشند چون...

ادامه بیشتر ...