نوشته هایی با برچسب "صادرات انگور کشمشی"

صادرات انگور


صادرات انگور صادرات انگور ﺻﺎدرات و ﻓﺮوش میوه از جمله انگور در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ، حساسیت و ظرافت بالایی را می طلبد، ﮐﻪ اگر به آن توجه نشود امکان دارد سرمایه انسانی و مالی در این امر به هدر رود. ﮐﺎلاهای ﺗﺠﺎري و...

ادامه بیشتر ...